Het stoffige rijk

door Vinnerd

1
In dit land dat is mijn thuis
Een stoffig land van zand en gruis
Soms is het warm, soms is het koud
Wij houden stand sinds tijd van oud
Voor altijd is het land hier droog
En zon brandt uit de lucht zo hoog
Ruw bij wetten der natuur
En test mijn volk zijn levensduur
Maar dit is thuis en hier blijf ik
Mijn land waarover ik beschik

En toch voel ik de wind en zand
Voel hun steken aan mijn hand
Op stoffig land vallen mijn tranen
Droom ik van grote oceanen

2
In dit rijk door droogt geveld
Heldenverhalen worden verteld
Ze komen uit landen die bloeien in groen
Van oevers langs meren en voedselrantsoen
Ze helpen de volken van andere dorpen
Ze krijgen de liefde en goud toegeworpen
Geen nobele daden voor ons en sindsdien
Moeten wij onze basisbehoeftes voorzien
Mijn plaats der geboorte is deze woestijn
Vol ruige ontbering en zeldzaam festijn

En als ik ze voel: de wind en het zand
Toekijk hoe zij vegen over mijn land
En als ik ween maar de droogte doorzet
Kijk ik naar de lucht en begin een gebed

3
Misschien wil God ons regen geven
Verlossen van wanhoop in dit leven
Die wij voelen als alles droog is
En wolken zijn geen zeldzaam gemis
Maar toch blijft de wind maar waaien
Zonder spoor van regen noch baaien
Onze toestand gezien maar genegeerd
Zijn mijn gebeden dan verkeerd?
Zijn de woorden waarmee ik u kies te eren
Reden genoeg om af te keren?

En weer voel ik de wind en zand
Giet zijn pijn over mijn land
Ik werp opnieuw een traan vandaag
Het is de wind waarom ik klaag

4
Maar de wind blijft immer huilen
Om onze levens te bevuilen
Waar is de God die dient als moeder?
Ben ik minder dan mijn broeder?
Wij huilen ook, maar zonder geluid
En horen slecht het vogelgefluit
Ik zou het geheel kunnen negeren
En naar de zwarte toren keren
Mij verschuilen, ver weg in een land
Waar gras groen is, voorbij dit zand

Maar dan voel ik de wind en zand
Ontketent angst al door mijn land
Ik bid niet langer, heb gefaald
Maar nu zet ik het God betaald

5
Mijn stem is luid maar geen reactie
Vanuit de hemel blijkt geen actie
Weet niet hoe deze strijd te winnen
Maar wraak is waar ik op ga zinnen
Niet langer laat ik mij negeren
Niet laat ik mijn volk creperen
Ik start met plannen, zin op wraak
Vanuit mijn zuivere koningstaak
‘Een laatste kans’, schreeuw ik omhoog
‘Schenk mij nu een regenboog’

Maar toch voel ik de wind en zand
Woest scheurt het over mijn land
Ik werp een traan en God, Hij speelt
Maak kennis met mijn spiegelbeeld

6
Maar als de wind tot rust zal komen
Is dat dan echt waar wij van dromen?
Of missen wij de koele stromen
Die blaast langs onze kale bomen?
Misschien, maar zaken kunnen groeien
In het voorjaar, bloemen bloeien
Die gedachte maakt mijn plan
Een zwaar hart vraagt wie ik ben dan
Ik ben de Heer van ‘t stoffige rijk
Met vlammend haar en kracht van eik

Ik lach, vervloek de wind en zand
Terwijl het prikt en steekt en brandt
Vandaag, ik heb mijn volk gezworen
Zal ieder onze kreten horen